50

در سال‌های اخیر با افزایش قیمت مسکن، خرید خانه به یک آرزو برای افراد و به خصوص جوانان تبدیل شده است.

در حال حاضر اکثر خانواده‌ها با تعداد نفرات بیش از ۴ نفر به دنبال خرید خانه با متراژ مناسب و دارا بودن اتاق بیشتر در کلان شهر تهران هستند که برای خرید این خانه‌ها باید حدود ۲۴۵ میلیون تومان تا ۹۷۰ میلیون تومان هزینه کنند.