50

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر از تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر کمتر از 30 درصد پیشرفت فیزیکی خبر داد.

به گزارش سایت دلتا به نقل از ایسنا ،ایسنا،  احمد اصغری مهرآبادی در جمع خبرنگاران  دراستان گلستان افزود : در صورت نبود متقاضی برای این پروژه ها ، آنها را با پروژه هایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند ، جابه جا و اگر باز هم متقاضی نداشته باشند آنها را از طرح مسکن مهر خارج و به صورت های دیگر مانند مشارکتی ، استیجاری و اجاره به شرط تملیک تبدیل می‌ کنیم.

وی افزود : پروژه‌ های کمتر از 30 درصد چون توجیه اقتصادی ندارند ، متوقف و راکد بودند و دوران مشارکت مدنی آنها طولانی شده است. اگر پول هم تزریق کنیم دو تا سه سال زمان می برند تا به نتیجه برسند و به نفع متقاضی هم نخواهد بود.

مهرآبادی گفت : برای پروژه هایی که معارض ندارند ، با استان ها هماهنگ و تاکید شده که به شرط پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل تا آخرامسال ، تلاش شود تا پایان دولت یازدهم به پایان برسند.

وی افزود : برای پروژه هایی که دارای مشکل و معارض هستند ، برنامه ریزی و راهکارهایی دیده شده که در قالب آن راهکارها پروژه ها به پایان خواهند رسید ، اما زمان پایان این پروژه ها به این زودی نخواهد بود.

مهرآبادی ، تعداد واحدهای مسکن مهر فاقد متقاضی را حدود 110 هزار واحد اعلام کرد و گفت : پروژه هایی که متقاضی ندارند باید متقاضی پیدا کنند و اگر متقاضی سهم آورده اش را واریز نکند ، فقفط با تسهیلات بانکی نمی توان این کار را انجام داد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر با بیان اینکه پروژه هایی که پرونده های آنها در دادگاه ها مطرح است ، از اراده ما خارجند وبا وجود اینکه ریاست قوه قضاییه دستورداده اند این پرونده ها در خارج نوبت رسیدگی شوند ، اما باید منتظر باشیم تا رای قطعی آنها صادر و بعد از آن تعیین تکلیف شوند.