50

درباره محله:

 

 

تاریخچه

نیاوران از دو بخش نی و آوران تشکیل شده و از آنجا که منطقه‌ای دارای نیزار بوده اینگونه نامیده شده است. بنا به نظر دیگری نیاوران از نام نارون آمده است که به معنی (محلی که در آن درخت انار می‌روید) می‌باشد.همچنین ادعا شده است که این منطقه در ابتدا گردوی خوانده می‌شده و در زمان ناصرالدین شاه این نام به نیاوران به معنی کاخ دارای عظمت تغییر کرده است. اولين معبري هم كه براي اتصال دارالخلافه به شميرانات ايجاد شد، منتهي به همين روستاي نياوران بود. در واقع، هر چه سعدآباد محبوب پهلوي‌ها بود و بعدها باعث ايجاد جاده‌ي پهلوي شد، نياوران منطقه‌ي دلخواه شاهان قاجار بود. ناصرالدين‌شاه آن‌قدر نياوران را دوست داشت كه تقريباً تمام تابستان را در آن مي‌گذراند. از اولين اقداماتش پس از رسيدن به تخت پادشاهي، ساخت كاخي در باغ‌هاي نياوران بود حتي ترورش در نزديكي باغ سلطنتي‌اش در نياوران باعث نشد از اين منطقه دل بكند.

   

بافت شهری

به خاطر شیب موجود در منطقه، ساختار معماری ویژه‌ای در آن به چشم می‌خورد. همچنین واقع شدن در ارتفاع ۱۷۰۰ متری از سطح دریا، آب و هوایی سرد تر از دیگر نقاط تهران را باعث شده است. خیابان نیاوران در حال حاضر به نام خیابان شهید باهنر شناخته می‌شود. ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﺎوران ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﮔﺮدﺷﮕﺮي و ﺗﻔﺮﺟﮕﺎﻫﻲ، و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ذیﻧﻔﻮذ(ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي) ﻛﺸﻮري و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻜﺎن دارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻄﻠﻮب اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ و ﺟﺬب ﺗﻮرﻳﺴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺳﺮازﻳﺮ ﻛﺮدن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ

 

 دسترسی:

 

مرزبندی محله

از شمال به ارتفاعات البرز، از جنوب به دزاشیب و فرمانیه از شرق به خیابان آجودانیه و از غرب به دربند می رسد.

 

امکانات محله:

 

مراکز خرید

دو مرکز خرید نارون و اطلس مال در این منطقه قرار دارند. البت هنباید از خاطر برد که نیاوران مرکز ثقل محله هایی چون فرمانیه پاسداران، اقدسیه و آجودانیه است و تمامی مراکز خرید این محله ها دسترسی مناسب دارد. علاوه بر این به دلیل نزدیکی جغرافیایی به مراکز خرید تجریش امکان برطرف شدن نیازهای همه ساکنان این محله و مناطق همجوار به خوبی دیده شده است.

فضای سبز

نیاوران از دامنه تهران آغاز می شود و بنابراین از نظر فضای سبز منطقه ثروتمندی محسوب می‌شود. مهم ترین بوستان ها عمومی این منطقه به جز پارک نیاوران، بوستان نیلوفر، اردوگاه باهنر و باغ یاسر است. این پارک دارای اشکوب‌های چندگانه و پله‌های گوناگون است که این پلکان از مشخصات ویژه آن است. این پارک دو در ورودی شمالی و جنوبی دارد که هر دو به خیابان پاسداران باز می شوند. از دیگر ویژگی این پارک آب نماهای بزرگ با مساحت نزدیک به ۳۳۲۰ متر مربع است. پهنه سبز پارک در برگیرنده ۸،۰۰۰ متر مربع گل‌کاری و در حدود ۲۰،۰۰۰ متر مربع چمن‌کاری به همراه درختان از گونه‌های فراوان است.

مراکز درمانی

بیمارستان فوق تخصصی شهید باهنر در این منطقه واقع شده است. بیمارستان رضاعی و نورافشان دیگر مراکز درمانی منطقه اند که نشان می دهد محله نیاورا نزا نظر سرانه مراکز درمانی و سلامت در وضعیت مناسبی قرار دارد و از این نظر دچار مشکل نیست.

مساجد

تکیه نیاوران که از قدیمی‌ترین و مشهورترین تکیه‌های تهران است. تکیه نیاوران قدیمی‌ترین تکیه تهران است که هنوز پا برجاست. علم کردن این تکیه به زمان ناصرالدین شاه برمی‌گردد اما در طول این سالها تغییرات بسیاری کرده است. یکی از قدیمی های تکیه می‌گوید مرشد اکبر و حاج اسدالله خیری از مداحان معروف و ملا ابوتراب، حاج آقا دین پرور و حاج آقادربندی از منبریهای این تیکه بوده اند.